Disclaimer

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. Van Daalen houttechniek BV aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Van Daalen houttechniek BV, gevestigd te Bunnik, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciƫle doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van Van Daalen houttechniek BV.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.

 

*) Onder ‘content’ wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.