Garantie

Stichting Garantie Timmerwerken SGT biedt u jaren zekerheid bij gegronde schades. Ook wanneer de timmerfabrikant gedurende de looptijd ophoudt te bestaan, zorgt de Stichting Garantie Timmerwerken voor een correcte afwikkeling van uw schadeclaim.

 

SGT garantiereglement

 

GARANTIE

Basis garantie Concept II
Houten gevelelementen 6 jaar
Houten buitendeuren 6 jaar
Gevelsluitende elementen en binnenspouwbladen 6 jaar

Basis-plus garantie Concept II
aangemeld voor bouwplaatsinspectie

Houten gevelelementen 10 jaar
Houten buitendeuren 6 jaar
Gevelsluitende elementen en binnenspouwbladen n.v.t.

Uitgebreide garantie Concept III
in voorbereiding

Houten gevelelementen 10 jaar
Houten buitendeuren 6 jaar
Gevelsluitende elementen en binnenspouwbladen n.v.t.

 

Schadebegrippen

Basis garantie Concept II
houtrot
lekkages
niet goed functioneren beweegbare delen in buitenkozijnen als gevolg van vervormingen
onvoldoende waterdicht deurblad
constructiegebreken deurblad

Basis-plus garantie Concept II
zie basis garantie

Uitgebreide garantie Concept III
in voorbereiding

zie basis garantie
voortijdige onthechting/verval schilderwerk
lekkages/niet goed functioneren kozijnen, ramen en deuren als gevolg van onjuist uitgevoerde beglazing
lekkages/niet goed functioneren van de bevestiging en/of aansluiting aan het bouwkundig kader

 

Mee te leveren documenten

Verwerkingsvoorschriften Concept II
Onderhoudsvoorschriften Concepten II en III