Onderhoud

Onderhoud van uw gevelelement is van wezenlijk belang!

Inspectie en onderhoud van uw houten gevelelement is belangrijk voor gebruiksplezier, uitstraling en verlenging van levensduur.
Op de frequentie en de mate van onderhoud heeft u als eigenaar grote invloed. Tijdig signaleren en maatregelen treffen voorkomen dat problemen groter worden.
Aan de productie en levering van timmerwerk worden hoge eisen gesteld. Kozijnen, ramen, deuren, glaslatten, roeden en spouwlatten krijgen rondom een minimale laagdikte van 120 mu, waarna verdere afwerking volgt. Dat kan meteen in de fabriek in de kleur die u wenst, of later, als raam, kozijn of deur in de gevel zijn gemonteerd. De laatste afwerklaag is een solide basis voor een lange levensduur. En daarna is het aan u.

 

Onderhoudstips

 

Vooraf

  • Let erop dat de onderkant van de kozijnen (de onderdorpel) minimaal 10 tot 15 cm boven het maaiveld of bestrating ligt. Opgroeiend gras, aarde en opspattend regenwater houden het kozijn langdurig nat en tasten de verflaag en het onderliggende hout aan.
  • Hoe donkerder de kleur, hoe groter de warmteopname van het kozijn en hoe eerder er door krimpen en zwellen barstjes in de verflaag kunnen ontstaan. Dit geldt tevens voor transparante afwerking. Lichte kleuren hebben hier over het algemeen minder last van en vergen dan ook meestal minder onderhoud.

 

Na oplevering

  • Reinig de kozijnen een of meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld tegelijkertijd met het ramen lappen. De stofdeeltjes in de lucht kunnen zich aan de verflaag hechten en de beschermende werking aantasten. Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen met chloor.
  • Let op ventilatieopeningen: houd ze schoon door het vuil met bijvoorbeeld een stofzuiger te verwijderen. Dit geldt ook voor de geleiderails van schuifpuien.
  • Het is raadzaam met de vakmanschilder of onderhoudsspecialist een schema voor inspectie en onderhoud op te stellen. De eerste volledige schilderbeurt zal bij donkere kleuren na vier jaar aan de orde kunnen zijn: bij lichte kleuren na een jaar of zes. Bij transparante verflaag om het jaar. De feitelijke onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de situatie ter plaatse: verf slijt door het grotere temperatuurverschil aan de zonzijde sneller dan aan de schaduwzijde of onder de beschutting van een overstek, balkon of galerij.