• Van_Haalen_Houttechniek_JVS_3610_980x230
 • JVS_3343
 • Van_Daalen_Houttechniek_JVS_3320
 • Van_Daalen_Houttechniek_JVS_3354
 • Van_Daalen_Houttechniek_JVS_3402
 • Van_Daalen_Houttechniek_JVS_3365
 • Van_Daalen_Houttechniek_JVS_3526
 • Van_Daalen_Houttechniek_JVS_3626

Concept 2

Toelevering meer compleet product

In dit concept zijn de gevelproducten vanuit de fabriek voorzien van dorpelafdekkers en /of neuslatten en een voorlaksysteem. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de gevelproducten verbeterd, waardoor de verzorging sterk wordt vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie aanzienlijk wordt verlaagd.

Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept II:

Leveren van kozijnen al dan niet voorzien van ramen en/of deuren

 • al dan niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering
 • voorzien van al dan niet aangebrachte dorpelafdekkers en/of neuslatten
 • voorzien van een voorlaksysteem
 • voorzien van beschermende voorzieningen op de liggende en kwetsbare delen

Transport naar en afleveren op de bouwplaats
Overdracht van verwerkingsvoorschriften
Overdracht van een onderhoudsadvies

Verantwoordelijkheden van de afnemer bij Concept II:

Controle op compleetheid

De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften:

 • opslag op het werk
 • stellen, aanbrengen en verwerken
 • repareren van beschadigingen
 • herstellen van voorlaksysteem¬†
 • voor zover van toepassing; deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden controleren en conform verwerkingsvoorschriften afwerken¬†
 • beglazen en direct afdichten (afkitten)
 • voorbereidingen treffen voor en het aanbrengen van een aflaklaag (binnen 18 maanden na aflevering)

Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker