Partners en brancheorganisaties

Stichting Garantie Timmerwerk

De SGT-garantie is het beste samen te vatten als een kwaliteitsborging die zekerheid geeft voor de opdrachtgever/eindgebruiker. Een product dat valt onder de SGT-garantie is samengesteld uit de beste materialen en grondstoffen!

Stichting Keuringsbureau Hout

Een SKH-certificering en een SKH-KOMO®-certificering bestaat niet alleen uit het vastleggen van product- of proceseisen. SKH beoordeelt het kwaliteitssysteem. De continuïteit van het kwaliteitsniveau is daardoor verzekerd. Dit levert een certificering op met meerwaarde. Die meerwaarde bestaat uit de absolute zekerheid dat binnen het bedrijf productie, efficiëntie, kostenbeheersing, planning en logistiek perfect op de bedrijfsvoering zijn afgestemd en daarop afgestemd blijven.

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

De NBvT vertegenwoordigt met circa 200 leden ongeveer 75% van de timmerfabrikanten in Nederland. Het is daarom het aanspreekpunt van overheid, politiek en andere instanties. De NBvT behartigt de belangen van de branche en verzamelt en deelt kennis die van belang is voor de bedrijfsvoering. Het initieert onderzoek en verzorgt publiciteit over een groot aantal onderwerpen.

Stichting Hout & Meubel

SH&M is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de timmer- en meubelindustrie, houthandel, parketbranche en de houtverwerkende industrie. SH&M begeleidt zo’n 3.200 erkende leerbedrijven bij het opleiden van ruim 4.000 leerlingen tot de professionele vakmensen van morgen. Daarnaast ondersteunt ze bedrijven die leerbedrijf zijn.

Forest Stewardship Council®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

De Vrienden #vanhout

De Vrienden #vanhout willen Nederland opnieuw kennis laten maken met de veelzijdige, sterke, mooie en duurzame grondstof HOUT. We willen dat u waardering krijgt voor de houten producten om u heen en de voordelen ziet om voor hout te kiezen. Hout is en blijft de meest duurzame grondstof voor heel veel producten.

Hout is dé grondstof van verleden, heden én toekomst!